Η METALBETON® έχει διαπίστευση ISO EN 1090

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥΟΙΚΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΧΩΡΑΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΗΒΕΡΟΙΑ
ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΥ2010-2012
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
Η ΛΥΣΗΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ακολουθήστε μας!