Η METALBETON® έχει διαπίστευση ISO EN 1090

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ (ATRITUBE HVAC PRODUCTS)
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΗ ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ Τ.Μ. 1400 m2
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Κ.Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ Α.Τ.Ε.
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΝΑ ΘΑ ΕΝΩΣΕΙ ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Η ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ.

Ακολουθήστε μας!