Η METALBETON® έχει διαπίστευση ISO EN 1090

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 2020
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ  ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΣΣΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Η ΛΥΣΗ Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΆΡΜΟΣΕ ΑΨΟΓΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Ακολουθήστε μας!