Η METALBETON® έχει διαπίστευση ISO EN 1090

#WE_ARE_PROUD

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η METALBETON® στοχεύει πάντα για την καλύτερη ποιότητα της κατασκευής
και γι’αυτό εκπαιδεύει το προσωπικό της.

Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1090.
Οι συγκολλητές πέρα από την εσωτερική τους εκπαίδευση έχουν
περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
Συγκεκριμένα οι συγκολλητές έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα
με το ΕΝ9606 και οι διαδικασίες σύμφωνα με το ΕΝ15614.
Το τμήμα ποιοτικού έλεγχου, ελέγχει την πρόοδο των συγκολλητών
κατά την διάρκεια του έργου αλλά και την ποιότητα των
συγκολλήσεων.

Ο έλεγχος πριν και κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων
περιλαμβάνεται στο εκάστοτε Ι.Τ.Ρ. (σύμφωνα με το ΕΝ ISO 3834).
Οι Μη-Καταστροφικοί Έλεγχοι επιλέγονται βάσει ΕΝ 12062 από
προσωπικό με πιστοποίηση (κατά το ΕΝ 473). Με βάση τις απαιτήσεις
ποιότητας, το υλικό, το πάχος των συγκολλήσεων, τη διαδικασία
συγκόλλησης και την έκταση των δοκιμών, αυτό το πρότυπο παρέχει
οδηγίες για την επιλογή μη καταστροφικών μεθόδων δοκιμής
συγκολλήσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για σκοπούς
ποιοτικού ελέγχου.

Υπάρχουν διεθνείς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κατασκευάζουν και πωλούν κατασκευές από χάλυβα και αλουμίνιο στον κατασκευαστικό κλάδο. Υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας όσο και για την τεκμηρίωση.

Οι κατασκευαστές κατασκευών από χάλυβα και αλουμίνιο πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο για τη σήμανση CE: EN 1090-1, σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα και αλουμίνιο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που παράγουν και πωλούν κατασκευές από χάλυβα και αλουμίνιο πρέπει να έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που να διασφαλίζει και να τεκμηριώνει ότι η εταιρεία πληροί τα συγκεκριμένα πρότυπα.

Εκτός από την έγκριση για τη σήμανση CE, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας των εταιρειών (σύστημα FPC) πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ISO 3834. Ταυτόχρονα, αποτελεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι πληροί τις απαιτήσεις μιας πιστοποίησης ISO 9001.

Η METALBETON® στοχεύει πάντα για την καλύτερη ποιότητα της κατασκευής και γι’αυτό εκπαιδεύει το προσωπικό της.

Εσείς θα αφήσετε το έργο σας χωρίς πιστοποίηση?!

Με την πιστοποίηση ISO1090
είστε σίγουροι ότι το project
σας θα είναι σύμφωνο με
τις υψηλότερες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ποιότητας σε
κάθε στάδιο, σε κάθε βήμα.
Θα είστε σίγουροι, ότι έχετε
επιλέξει το καλύτερο

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

H εφαρμογή του προτύπου βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, την τεχνογνωσία αλλά και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένων διαδικασιών λειτουργίας και κατασκευής οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των πιθανοτήτων λάθους και επισκευών, λόγω έλλειψης τήρησης κάποιων διαδικασιών ή λόγω προβλημάτων κακής ποιότητας.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ

Το όφελος των πελατών στα προϊόντα μας είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι ο πελάτης εμπιστεύεται περισσότερο προιόντα με το σήμα CE, διότι γνωρίζει πως οι κατασκευαστές αυτών τηρούν μια σειρά από διαδικασίες και προδιαγραφές οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Ακολουθήστε μας!